Miten mukaan

Yhdistyksen jäseneksi

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sosiaali-, terveys- ja muulla jäsenyhdistysten kohderyhmiä tukevalla hyvinvointialalla toimiva rekisteröity yhdistys sekä oikeuskelpoinen ei kaupallinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan.
 
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
 
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Hallitus voi hakemuksesta hyväksyä yhdistyksen yhteistyöjäseniksi sosiaali- ja terveysalan toimijoita, kuten kuntia sekä sosiaali- ja terveysalaa lähellä olevia yhdistyksiä ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.