Yhdistys‎ > ‎

Jäsenmaksut

Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut 2017

Liittymismaksu 100 euroa. 

Varsinaisten jäsenten j
äsenmaksut porrastettu yhdistysten jäsenmäärän mukaan:

- 1 – 50 jäsentä: 50 euroa (mikroyhdistykset ja alueellisten yhdistysten kerhot tai alaosastot)

- 1 – 150 jäsentä:100 euroa

- 151 – 400 jäsentä: 200 euroa

- yli 400 jäsentä: 300 euroa

Kannatusjäsenmaksu:

- Yksityishenkilö: 50 euroa

- Yhteisötoimija ja yritys: minimimaksu 300 euroa

Yhteistyöjäsen: 300 euroa

Suoriteperusteiset maksut:

- Hinnaston ja käytön mukaan niiltä osin kuin ne ylittävät jäsenmaksuun sisältyvät kiintiöt.

Hinnastossa on kaksihintajärjestelmä (jäsenet ja ei jäsenet)